Obezita a metabolické zdravie

Obezita a metabolické zdravie
08. apríl, 2019 0 Komentár

Obezita a metabolické zdravie

Spojitosť medzi obezitou a skracovaním predpokladanej dĺžky života je dlho preukázaným a nespochybniteľným faktom. Je to spôsobené tým, že obézni jedinci majú vyššie riziko rozvoja diabetu 2. typu, kardiovaskulárnych ochorení a tiež niektorých druhov nádorov.

Zaujímavým fenoménom posledných rokov vo výskume obezity je koncept vychádzajúci zo štúdií, ktoré zistili, že rovnako obézni jedinci nie sú zároveň aj v rovnakom zdravotnom riziku.

Metabolicky zdraví obézni vs. metabolicky nezdraví s normálnou hmotnosťou

Metabolické zdravie pri obezite je charakterizované ako stav, pri ktorom nie sú prítomné typické ukazovatele metabolických porúch – najmä dyslipoproteinémia (porucha krvných lipidov) a inzulínová rezistencia. U tejto skupiny obéznych tiež absentuje nepriaznivý profil zápalových markerov. Naproti tomu existuje tiež skupina ľudí, ktorí majú prítomné tieto abnormálne metabolické parametre aj keď majú normálne percento telesného tuku. Je teda zrejmé, že existuje určitá dynamická kontinuita medzi normálnou hmotnosťou, nadváhou a obezitou a metabolickými zmenami. Z toho vyplýva, že závislosť medzi percentom telesného tuku a mierou metabolickej dysfunkcie nie je priamo úmerná.

To znamená, že obézny ≠ metabolicky poškodený a zároveň štíhly ≠ metabolicky zdravý.

Aj keď je táto súvislosť známa už od 80. rokov minulého storočia, dnes je výskum príčin tohto fenoménu nanajvýš aktuálny, vzhľadom na fakt, že obezita sa stala celosvetovou pandémiou.

Sú teda metabolicky zdraví obézni naozaj zdraví?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že metabolicky zdravý obézny jedinec sa vôbec o svoje zdravie nemusí obávať. V jeho prípade ide teda výlučne o estetickú záležitosť, nie je to až také jednoznačné ako sa môže javiť. Štúdie naznačujú, že metabolické zdravie je veľmi dynamické a pri dlhšom trvaní obezity, ak je táto navyše sprevádzaná ďalšími faktormi nesprávnej životosprávy, napríklad fajčením sa môže z metabolicky zdravého ľahko stať metabolicky nezdravý, s následným typickým zvýšením rizika kardiovaskulárnych ochorení.

Navyše, zdravie neznamená iba neprítomnosť choroby alebo poruchy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje zdravie ako stav celkovej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody („well-being“). Preto aj koncept metabolicky zdravých obéznych neznamená automaticky, že títo obézni sa tešia všeobecnému pevnému zdraviu.

Metabolické zdravie pri obezite totiž nevraví nič o celkovej mentálnej, sociálnej pohode a kvalite života. Navyše metabolické ukazovatele nie sú jedinou telesnou zmenou , ktorá sa s obezitou spája. Fakt, že jedinec je metabolicky zdravý nemusí znamenať, že má aj nižšie riziko iných chorôb spojených s obezitou. Napríklad onkologických ochorení, ktoré sme spomínali v minulom článku. Je preto v záujme každého človeka, aby našiel efektívny redukčný program, ktorý mu pomôže sa definitívne zbaviť nadbytočných kilogramov. Žiadny redukčný program nevie na 100 % garantovať schudnutie. Vždy je najhlavnejším faktorom pevná vôľa a vnútorná motivácia každého z nás. Proteínová diéta Profidiet, je možnosťou ako si človek okrem estetickej stránky upevní to najcennejšie – zdravie.

Autor: MUDr. Martin Klein

Chcete vedieť viac? Kliknite sem.

MUDr. Martin Klein

MUDr. Martin Klein

Zanechajte komentár