Predpoveď vývoja obezity v blízkej budúcnosti naprieč Európou

 Predpoveď vývoja obezity v blízkej budúcnosti naprieč Európou
06. august, 2019 0 Komentár

Predpoveď vývoja obezity v blízkej budúcnosti naprieč Európou

V tomto článku Vám prinášame niekoľko epidemiologických údajov, ktorých cieľom je podať skutočný obraz o stave obezity prezlečený do konkrétnych čísel. Účelom týchto údajov nie je demotivovať, práve naopak. Skutočné a pravdivé dáta by mali byť zrkadlom pre všetkých ľudí, ktorých sa problém obezity týka. Cieľom je motivovať ich k spoločnému súboju s týmto ochorením v duchu hesla tohtoročného Európskeho dňa obezity: „Zvládnime obezitu spoločne!“

Vývoj obezity

V priebehu posledných troch dekád sme zaznamenali zásadný vzostup miery obezity. Celosvetové štatistiky z roku 2014 prišli s alarmujúcim číslom. Obezitou trpí viac ako 600 miliónov dospelých, čo predstavuje 13% dospelej populácie. Pri zohľadnení pohlavia ide o 11% všetkých mužov a 15% všetkých žien. V európskom regióne je odhadovaná miera obezity až na úrovni 23%. Medzi rokmi 2010-2014 bol zaznamenaný progresívny nárast obezity. Štatistiky odrážajúce trendy v dynamike obezity od roku 1980 hovoria jasnou rečou – počet obéznych sa od tohto roku strojnásobil.

Čo je to obezita?

Obezita je chronické ochorenie a dôležitý rizikový faktor rozvoja mnohých chorôb. V dôsledku čoho je vytváraný narastajúci tlak nie len na jedinca, ale aj na celosvetový systém zdravotnej starostlivosti. Podľa najnovších štúdií skúmajúcich celosvetové bremeno, ktoré obezita prináša – vysoké BMI – prispieva iba v rámci Európy k celkovej zvýšenej úmrtnosti bez ohľadu na príčinu. Celková záťaž obezity na výdavky v rezorte zdravotníctva narastá. Krajiny Európskej únie míňajú až 7% celkových finančných prostriedkov na liečbu ochorení súvisiacich s obezitou.

Iniciatíva proti obezite

Na základe týchto trendov bola v priebehu posledných 10 rokov vytvorená spoločná iniciatíva. Podieľajú sa na nej Svetová zdravotnícka organizácia, členské štáty Európskej únie a Európska komisia. Táto snaha prebieha vo forme rôznych programov, stratégií a iniciatív. Svetová zdravotnícka organizácia založila monitorovací program, ktorý dohliada a sleduje aké konkrétne opatrenia padnú na úrodnú pôdou. Sleduje do akej miery je pokles obezity a rizikových faktorov, ktoré s ňou súvisia reálny.

V roku 2018 bola publikovaná práca, ktorá vyhodnocovala, či je cieľ Svetovej zdravotníckej organizácie zastaviť progresiu obezity v európskom regióne skutočne dosiahnuteľný do roku 2025. Na základe štatistickej analýzy trendov posledných rokov sa však predpokladá, že aj v roku 2025 bude obezita stále na vzostupe. Odhaduje sa, že miera obezity s vekom stúpa, čo je v rámci Európy významným ukazovateľom. Vo všeobecnosti platí, že celkový priemerný vek obyvateľstva stúpa. Výsledky tejto štúdie navyše vychádzajú z dát, ktoré boli hlásené samotnými jedincami (self-reported). Pravdepodobne to znamená, že údaje v nej sú podhodnotené v porovnaní skutočnosťou.

Riešenia obezity v budúcnosti

Výsledky v citovaných prácach demonštrujú obrovskú nevyhnutnosť implementovania nových programov a politík v boji proti obezite. Budú základom systémových riešení pre tvorbu prostredia, ktoré tieto nepriaznivé trendy zvráti. Jedným z najdôležitejších krokov je zásadná zmena potravinovej politiky, ktorá musí znížiť dostupnosť a príťažlivosť obezogénnych potravín a naopak zvýšiť atraktivitu a cenovú dostupnosť zdravých potravín. Riešením môže byť napríklad zvýšenie spotrebnej dane na sladené nápoje, nezdravé a fast-food jedlá. Podobne ako je to v súčasnosti pri cigaretách.

Čo môžeme urobiť pre naše zdravie?

Systémové opatrenia od najvyšších a najpovolanejších organizácií zodpovedných za zdravie v populácii sú nevyhnutné. V prvom rade je potrebné vždy začať od seba. Zobrať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk a nečakať kým prídu celoplošné opatrenia do praxe. Obezita je najmä zdravotný problém, ktorý je potrebné vyriešiť. Je dôležité nájsť efektívny a vhodný redukčný program, ktorý zohľadňuje váš aktuálny zdravotný stav. Pamätajte, že žiaden nedokáže na 100 % garantovať schudnutie. Vždy je najhlavnejším faktorom pevná vôľa a vnútorná motivácia každého z nás. Proteínová diéta Profidiet, je možnosťou ako si človek okrem estetickej stránky upevní aj zdravie.

Autor: MUDr. Martin Klein

MUDr. Martin Klein

MUDr. Martin Kleindar.

Zanechajte komentár

Vitajte na stránkach Profidiet

Proteinová diéta Profidiet = chudnutie vďaka ketóze príjemné chudnutie v 4. fázach.

Vitajte na stránkach Profidiet

Proteinová diéta Profidiet = chudnutie vďaka ketóze príjemné chudnutie v 4. fázach.

Vitajte na stránkach Profidiet

Proteinová diéta Profidiet = chudnutie vďaka ketóze príjemné chudnutie v 4. fázach.

Zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácií. Dostanete dočasný odkaz pre obnovenie hesla.