Kontakt Profidiet | Profidiet.net

Kontakt

Kontaktné údaje

Držiteľ licencie na značku PROFIDIET® a dodávateľ výrobkov PROFIDIET®:

PROFIDIET, s. r. o.
sídlo: Znievska 16, 851 06 Bratislava
IČO: 35 969 628
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd.: Sro, vl. č. 38705/B
v mene ktorej koná: PharmDr. Monika Kyselicová, konateľka

e-mail: profidiet@nextra.sk
tel.: +421 908 992 265

 

Adresa skladu:

Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava
e-mail: info@profidiet.sk
tel.: +421 917 953 818