4 kroky chudnutia | Profidiet.net

4 kroky chudnutia

Proteínová diéta Profidiet prebieha v štyroch po sebe nasledujúcich fázach, resp. štyroch krokoch.

Jednotlivé kroky redukčného programu sú popísané v každej fáze samostatne.

Pre viac informácií si, prosím, kliknite na niektorú z fáz.

Odporúčame vám prečítať si všetky štyri fázy a začať od prvej, aby ste získali čo najviac informácií a lepší prehľad, ako redukčný program a zmena životného štýlu prebiehajú.

4 kroky chudnutia = 4 fázy diéty Profidiet